Karlskoga

Skogsbovägen 4A-B & C

BESKRIVNING

Två butiksfastigheter med A-läge i Karlskogas industriområde. Fina hyresgäster och gott skick på fastigheterna. Intäkterna uppgår till 1 490 000 per år och driftkostnaden exklusive underhåll 100 000 per år.

Pris per kvm
9444
Avkastning exklusive underhåll
8,18 %


Handbromsen 2, Karlskoga
Omfattar en areal om 3 134 m2 och innehas med äganderätt. Tomten är plan och den obebyggda delen är asfalterad/gräsbevuxen. Det finns en byggnad uppförd i 1 - 2 plan ovan mark. Byggnaden uppfördes 1990. Byggnaden har stomme av stål, fasader av plåt och glas, yttertak belagt med plåt. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning/självdrag. Parkeringsmöjligheterna utgörs av utvändiga parkeringsplatser.
Totalt uppgår den utbytbara arean till 1 000 m2

Handbromsen 7, Karlskoga
Omfattar en areal om 2 981 m2 och innehas med äganderätt. Tomten är plan och den obebyggda delen är asfalterad/gräsbevuxen. Det finns en byggnad uppförd i 1 - 2 plan ovan mark. Byggnaden uppfördes 2007. Byggnaden har stomme av stål, fasader av plåt, yttertak belagt med papp. Byggnaden har tre-glasfönster. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning/självdrag. Parkeringsmöjligheterna utgörs av utvändiga parkeringsplatser.
Totalt uppgår den utbytbara arean till 800 m2

Storängens handelsområde i stadens sydvästra del. Kommersiell service finns närmast i närområdet och centrum. Kollektiva kommunikationer finns i form av buss. Omgivningen utgörs av handels- och industrifastigheter. Industriläget bedöms som gott.

FAKTA


Utgångspris
17 000 000 kr
Areal
6759 kvm

Visningar


Kontakta mäklaren för visning

ANSVARIG MÄKLARE


ERIK LEJON

ERIK LEJON

FASTIGHETSMÄKLARE
E-post:
erik@lejonsmakleri.se
Mobil:
070 - 999 29 90

BYGGNAD


Fastighetsbet.
Handbromsen 2 & 7

ALLMÄNT OM FASTIGHETEN


Pantbrev

4 stycken på totalt 8 250 000 kr


Servitut etc.
Förmån: Officialservitut Väg, 1883-751.1(2 st) Last: Officialservitut Fjärrvärmeledning, 1883-751.2 Last: Officialservitut Väg, 1883-751.1(2 st)
r