Askersund

Ringvägen 2 – 4 och Långängsvägen 7

BUDGIVNING PÅGÅR!

HÖGSTA BUD: 4 600 000 kr

Se alla bud

BESKRIVNING

Budgivning pågår!

Följ budgivningen här:

https://lejonsmakleri.se/ringvagen-2-4-och-langangsvagen-7/#visa-budFint hyreshus bestånd om 12 lägenheter och två fastigheter i Åmmeberg om totalt 871 kvm och 10 stycken garage i länga med stor potential och intäkter idag om 779 000. Vid renovering av urblåst lägenhet ökar intäkten med ca 75 000 kr/år. Ny värmeanläggning till bägge husen från 2018. Mycket påkostad jordvärme med god kapacitet. Låga taxebundna kostnader tack vare värmeanläggningen om 106 015 kronor per år. Driftnetto om 672 985 exklusive underhåll, försäkring och fastighetsskatt. Potentiellt driftnetto 747 985. Dagens avkastning är 16,8 % exklusive underhåll. Hyra per kvm 894 kronor per kvm och drift per kvm 121 kr/kvm exklusive underhåll, skatt och försäkring. 1 lägenhet på Långängsvägen 7 totalrenoverad 2018 och 5 lägenheter på Ringvägen 2 är renoverade varav 2 rotade. Vänligen kontakta Lejon för anmälan till visning.

Avkastning:
16,8 %
Pris per kvm:
4586
Taxeringsvärde:
1 755 000
Pantbrev:
3 600 000

Intäkter:
779 000
Drift exklusive underhåll:
106 015:-
Driftnetto exklusive underhåll:
672 985
Avkastning: 16,8 %
Vid renovering av urblåst lägenhet ökar intäkten med ca 75 000

Driftkostnad:
El (Garage): 5000:-
El (Ringvägen 2-4 / Långängsvägen 7): 44 000
VA: RINGVÄGEN/Långångsvägen 7: 41 447
Sopor: 15 568
Totalt: 106 015

Helt ny jordvärmeanläggning som är inkopplad till bägge husen från 2018

Lägenheterna fördelas enligt nedan:

Ringvägen 2-4
8 stycken 3 rok
Samtliga med en storlek om 78 kvm
5 stycken av lägenheterna är renoverade varav 2 lägenheter rotade 2018
Totalt: 624 kvm

Långängsvägen 7
4 stycken lägenheter
1 helt nyrenoverad lägenhet och en urblåst till grunden
Se bifogad skiss för ritning
Totalt: 247 kvm

10 stycken garage i länga

Säljes i NYAB
Bokfört värde:
2 018 417
Bud erläggs utan avdrag för latent skatteskuld

Åmmeberg:
Ett sjönära läge med fotbollsplan, förskola och skola F-6 samt livsmedelsbutik. En av Örebro läns bästa golfbanor drar många besökare varje år. Åmmeberg är en tätort i Askersunds kommun, belägen i nordöstra delen av Hammars socken mellan Kärrafjärden i Vättern och sjön Åmmelången.

I Åmmeberg finns golfbana, båthamn, affär och hotell. I en företagsby (Servicebyn) finns ett antal småföretag. Golfbanan, 18-håls "Sea-side", är byggd på den gamla avfallssand som kom ifrån anrikningsverket.

Många gamla byggnader finns i Åmmeberg, de flesta är byggda av gruvbolaget: Badhuset fungerar som affär, barnhemmet inrymmer lägenheter. Till bruksmiljön hör även kägelbana, lokstall och ett elegant vattentorn, placerat på en klippa i en kanal. Lokstallet rymmer fortfarande ett av gruvbolagets ånglok. Lokomotivet Carlsund (det första loket från Motala Verkstad), står för närvarande på Motala Industrimuseum i Motala. Herrgården var färdig 1917 och är ritad av Ivar Tengbom.

Kasinot från 1860-talet inrymde till 1910 även en katolsk kyrka. Kyrksilvret överflyttades då till församlingen i Gävle. En romersk-katolsk begravningsplats är anlagd på en udde i sjön Åmmelången.

FAKTA


Utgångspris
3 995 000 kr
Areal
7099 kvm

Visningar


Kontakta mäklaren för visning

DOKUMENT


641660-deklaration-pdf.pdf

641663-deklaration-pdf.pdf

ANSVARIG MÄKLARE


ERIK LEJON

ERIK LEJON

FASTIGHETSMÄKLARE
E-post:
erik@lejonsmakleri.se
Mobil:
070 - 999 29 90

ALLA BUD

Bud Budgivare Tidpunkt
4 600 000 kr #3 2020/11/20 - 14:28
4 525 000 kr #4 2020/11/19 - 19:40
4 400 000 kr #3 2020/11/16 - 21:18
4 350 000 kr #1 2020/11/14 - 17:04
4 300 000 kr #3 2020/11/13 - 13:21
4 200 000 kr #2 2020/11/12 - 16:00
4 150 000 kr #1 2020/11/12 - 14:50
4 100 000 kr #2 2020/11/12 - 13:28
3 995 000 kr #1 2020/11/11 - 15:08

BYGGNAD


Fastighetsbet.
Tomtevik 1:135 & Tomtevik 1:136

ALLMÄNT OM FASTIGHETEN


Pantbrev

5 stycken på totalt 2 400 000 kr


Servitut etc.
Gemensamhetsanläggning: Askersund Tomtevik GA:1 ändamål: Vägar, Grönområden Avtalsservitut Ledning Mm Last: Avtalsservitut: Ledning Mm, 18-IM4-83/3060.1
r