Örebro

Nasta 3:7

BUDGIVNING PÅGÅR!

HÖGSTA BUD: 950 000 kr

Se alla bud

BESKRIVNING

Skogsfastighet om 9,24 hektar i norra delen av Glanshammar. Från Örebro tar du dig till fastigheten på cirka 10 minuter. Unik möjlighet att äga skog med jakträtt så nära Örebro. Här ges möjlighet till jakt en vardag efter jobbet. Virkesförråd om 857 m3sk mestadels tall. Kontakta Lejon för mer info om fastigheten

Skogsbruksplan upprättad 2019 av Mellanskog.
Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 8,4 ha med ett virkesförråd om 857 m3sk, varav 487 m3sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 5,1 m3sk per ha. Genomsnittligt virkesförråd om 102 m3sk per ha.
Trädslagsblandning: 60 % tall, 15 % gran och 25 % löv.
Skogsvård
Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning på 5 ha.
Skogsvårdslagen

Taxeringsvärde mark: 713 000 SEK Totalt taxeringsvärde är: 713 000 SEK Taxeringsvärdet är: Fastställt Taxeringsår: 2017
Typkod
110 Lantbruksenhet, obebyggd

Jakträtt medföljer. Jakten tillfaller köparen 200701. Fastigheten ingår i Käglans Älg- och Kronhjortsskötselområde.
Forn- och kulturlämning
Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället.
RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR
Samfällighet
ÖREBRO NASTA S:1, Väg.
ÖREBRO NASTA S:2, Diken.
ÖREBRO GLANSHAMMARS HÄRADSALLMÄNNING S:1.

FAKTA


Utgångspris
1 495 000 kr

Visningar


Kontakta mäklaren för visning

DOKUMENT


skogsbruksplan-pdf.pdf

ANSVARIG MÄKLARE


ERIK LEJON

ERIK LEJON

FASTIGHETSMÄKLARE
E-post:
erik@lejonsmakleri.se
Mobil:
070 - 999 29 90

ALLA BUD

Bud Budgivare Tidpunkt
950 000 kr #1 2020/04/27 - 21:46

BYGGNAD


ALLMÄNT OM FASTIGHETEN


Ekonomi
Begärt pris: 1 495 000 kr
Taxeringskod
110
Servitut etc.
Samfällighet: Örebro Glanshammars Häradsallmänning S:1, Samfällighet: Örebro Nasta S:1, Samfällighet: Örebro Nasta S:2
r