Karlskoga

JPL HEM I Karlskoga

BESKRIVNING

Ren bostadsportfölj fördelat enligt följande:
28 lägenheter
15 garage
4 fastigheter

Boarea
1945 kvm
Intäkter
1 922 880
Taxebundna kostnader
476 495
Driftnetto exklusive avsättning till underhållsfond
1 446 385
Yield exklusive avsättning underhållsfond
ca 6 %
Pris per kvm
12 416
Säljes i NYAB

Sonetten 3
Sintramsväg 2A & B
Fastigheten ligger i Ekeby i centrala Karlskoga. Kommersiell service finns närmast i centrum. Kollektiva kommunikationer finns i form av buss. Omgivningen utgörs av bostäder. Bostadsläget bedöms som gott. Fastigheten omfattar en areal om 3 303 m2 och innehas med äganderätt. Tomten är plan och den obebyggda delen är asfalterad/gräsbevuxen. På värderingsobjektet finns en byggnad uppförd i fyra plan ovan mark. Byggnaden uppfördes 1966 och byggdes om/till 2011. Byggnaden har stomme av betong, fasader av tegel, yttertak belagt med tegel. Byggnaden har tre- eller två-glasfönster. Uppvärmning sker troligtvis med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning/självdrag. Vid besiktningstillfället konstaterades att byggnaden har ett i huvudsak normalt yttre och inre skick och en antagen normal standard. Parkeringsmöjligheterna utgörs av garageplatser och utvändiga parkeringsplatser.

Bregården 2:29, 2:28 & 2:27
Värmlandsvägen 61,63 & 65
Fastigheterna ligger i Ekeby i centrala Karlskoga. Kommersiell service finns närmast i centrum. Kollektiva kommunikationer finns i form av buss. Omgivningen utgörs av bostäder. Bostadsläget bedöms som gott. Fastigheternas areal är 2 702 m2 och innehas med äganderätt. Tomten är plan och den obebyggda delen är asfalterad/gräsbevuxen. På värderingsobjektet finns en byggnad uppförd i två plan ovan mark. Byggnaden uppfördes 1938 och byggdes om/till 2004 och 2005 enligt taxeringsuppgifter. Byggnaden har stomme av betong/trä, fasader av träpanel, yttertak belagt med tegel. Byggnaden har tre- eller två-glasfönster. Uppvärmning sker troligtvis med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning/självdrag. Vid besiktningstillfället konstaterades att byggnaden har ett i huvudsak normalt yttre och inre skick och en antagen normal standard. Parkeringsmöjligheterna utgörs av garageplatser och utvändiga parkeringsplatser.

FAKTA


Utgångspris
24 125 000 kr

Visningar


Kontakta mäklaren för visning

ANSVARIG MÄKLARE


ERIK LEJON

ERIK LEJON

FASTIGHETSMÄKLARE
E-post:
erik@lejonsmakleri.se
Mobil:
070 - 999 29 90

BYGGNAD


ALLMÄNT OM FASTIGHETEN


Pantbrev

7 stycken på totalt 3 750 000 kr


r