object(stdClass)#5516 (40) {
 ["advertiseOn"]=>
 object(stdClass)#5514 (14) {
  ["visibleDuringProduction"]=>
  NULL
  ["homepage"]=>
  bool(true)
  ["showAsComming"]=>
  bool(false)
  ["showTodaysHousing"]=>
  bool(false)
  ["hidePrice"]=>
  bool(false)
  ["hideAddress"]=>
  bool(false)
  ["showInImageLoop"]=>
  bool(false)
  ["showAsReferenceHousing"]=>
  bool(false)
  ["changingRequirementsText"]=>
  NULL
  ["imageIds"]=>
  array(28) {
   [0]=>
   string(35) "MED684ED6139A1642259CCE128231E1C33C"
   [1]=>
   string(35) "MED182B0C2A19274CEDA35695431C0ABF06"
   [2]=>
   string(35) "MEDC8F2BA5A5F28447392964389E1A96D38"
   [3]=>
   string(35) "MED4E1463043B17462885C1F7F949FF01DD"
   [4]=>
   string(35) "MED713B4E77531440D6AFE9C880C25B5C06"
   [5]=>
   string(35) "MEDCC912FD6C01F4DE99F2EEBFB66DC52B4"
   [6]=>
   string(35) "MED4D8A81BF0C4249A2A96321263EF11199"
   [7]=>
   string(35) "MEDAF3897012E17404AA7C6429C96D1F240"
   [8]=>
   string(35) "MED21C71BE8689945B097CC1CFC35E0DB38"
   [9]=>
   string(35) "MEDFC5A2C480FB04FCA89C1F79FA6DA8FD2"
   [10]=>
   string(35) "MED520FEE1D05984151A42367CAD9C5DFE8"
   [11]=>
   string(35) "MED8097674E119540BE94C358AEAA42FE19"
   [12]=>
   string(35) "MED295E65CE10AB4FAC8A3079990FB4E60C"
   [13]=>
   string(35) "MED0DFC45B0A56E45D68AB4F705FF6F4471"
   [14]=>
   string(35) "MEDD90AF09BAF0E496F815CFCCA14289DAD"
   [15]=>
   string(35) "MEDBF8AF8D28AC24F82B61562F7BFB0CD62"
   [16]=>
   string(35) "MEDFD7DFFC05F5B4DA2AB716053EA1C8D99"
   [17]=>
   string(35) "MEDDDF6B70C90384B1587EE14E8D79B25D9"
   [18]=>
   string(35) "MED3184CC5F88A84282A574A39E8B8EE876"
   [19]=>
   string(35) "MEDF26883AF006B487997D516E7FCDADD82"
   [20]=>
   string(35) "MED4ABF241977A240AB8C1A5D6AFF31761A"
   [21]=>
   string(35) "MEDEAF8165EF3614313B8B12E077AEB0CC4"
   [22]=>
   string(35) "MED8AD28CE12AA646C3AC8D801070E1A818"
   [23]=>
   string(35) "MED40F6F273284B435C99C733ACC09B227F"
   [24]=>
   string(35) "MED63D2E2CBA2784B188916C1DCD616806D"
   [25]=>
   string(35) "MED85E85F3EAB7545AB87C5739622580140"
   [26]=>
   string(35) "MEDAC4EF421CF92412090DAB396120F5C8B"
   [27]=>
   string(35) "MED172C2668732C4AE4B9C874BF563DE128"
  }
  ["documents"]=>
  array(0) {
  }
  ["links"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   object(stdClass)#5515 (3) {
    ["links"]=>
    array(1) {
     [0]=>
     string(28) "http://grythyttanstation.com"
    }
    ["text"]=>
    string(50) "Grythyttans stationhus hemsida som ingår i köpet"
    ["category"]=>
    string(5) "Media"
   }
  }
  ["marketplaces"]=>
  array(3) {
   [0]=>
   string(8) "Hittahem"
   [1]=>
   string(6) "Hemnet"
   [2]=>
   string(7) "Blocket"
  }
  ["showAsPreview"]=>
  bool(false)
 }
 ["baseInformation"]=>
 object(stdClass)#5517 (15) {
  ["newConstruction"]=>
  bool(false)
  ["livingSpace"]=>
  int(446)
  ["otherSpace"]=>
  int(0)
  ["propertyUnitDesignation"]=>
  string(16) "Grythyttan 6:459"
  ["buildingDesignation"]=>
  NULL
  ["keyNumber"]=>
  string(0) ""
  ["disposalForm"]=>
  string(7) "Frikopt"
  ["tenure"]=>
  string(8) "Friköpt"
  ["increaseSeekConception"]=>
  array(0) {
  }
  ["objectAddress"]=>
  object(stdClass)#5518 (14) {
   ["municipality"]=>
   string(10) "Hällefors"
   ["area"]=>
   string(10) "Grythyttan"
   ["coordinate"]=>
   object(stdClass)#5519 (2) {
    ["longitud"]=>
    float(14.5289909424)
    ["latitud"]=>
    float(59.707386673)
   }
   ["countyMunicipalityParishCode"]=>
   string(6) "186302"
   ["districtCode"]=>
   string(6) "214016"
   ["district"]=>
   NULL
   ["localIncomeTax"]=>
   string(6) "35,222"
   ["parish"]=>
   string(10) "Grythyttan"
   ["county"]=>
   string(7) "Örebro"
   ["areaId"]=>
   string(0) ""
   ["streetAddress"]=>
   string(17) "Järnvägsgatan 2"
   ["zipCode"]=>
   string(5) "71260"
   ["city"]=>
   string(10) "Grythyttan"
   ["countryCode"]=>
   string(2) "SE"
  }
  ["areaSource"]=>
  string(20) "taxeringsinformation"
  ["other"]=>
  string(27) "https://vimeo.com/284891300"
  ["projectId"]=>
  string(0) ""
  ["sensitiveBusiness"]=>
  bool(false)
  ["propertyType"]=>
  string(27) "1-familjs friliggande villa"
 }
 ["price"]=>
 object(stdClass)#5520 (5) {
  ["startingPrice"]=>
  int(550000)
  ["finalPrice"]=>
  int(0)
  ["priceInOtherCurrencie"]=>
  int(0)
  ["otherCurrency"]=>
  string(0) ""
  ["text"]=>
  string(12) "utgångspris"
 }
 ["date"]=>
 object(stdClass)#5521 (6) {
  ["possibleAccessDate"]=>
  NULL
  ["accessDate"]=>
  NULL
  ["accessTime"]=>
  NULL
  ["agreementDate"]=>
  NULL
  ["assignmentDate"]=>
  string(19) "2018-06-25T00:00:00"
  ["allTermsMettDate"]=>
  NULL
 }
 ["houseInterior"]=>
 object(stdClass)#5522 (6) {
  ["numberOffBedroom"]=>
  int(4)
  ["maxNumberOffBedroom"]=>
  NULL
  ["numberOfRooms"]=>
  int(8)
  ["generealDescription"]=>
  string(2828) "Grythyttans stationshus (ca 446 kvm) är ett stationshus av trä i första klass på Bergslagernas järnvägar, invigt den 3 januari 1877. Idag finns det tre stationshus kvar av den typen i Sverige, och detta är huset i mest originalskick. Det finns även kontorsinredning och lite historiska dokument som nuvarande ägare övertog i samband med köpet och som ingår. De andra två husen finns i Daglösen, och i Molkom, och båda är ombyggda.
Enligt detaljplanen och Boverkets aktuella regler får man inte bo i huset på grund av att det är för nära järnvägen som innebär för mycket buller och vibrationer. I huset får man, enligt gällande detaljplan, ha en verksamhet som omfattas av kategorierna handel, kontor och småindustri. 

Husets storlek: 446 kvadratmeter. 
Rum på nedre våningen huvudbyggnaden: 2 väntsalar, 1 av dessa med anslutande toalett och städskrubb 1 biljettexpedition samt stinsens kontorsrum.
Rum på övre våningen huvudbyggnaden (stinsens gamla lägenhet): Kök, badrum, 4 större rum samt 3 förråd, varav ett var det gamla dassrummet.
Sidobyggnad (hopbyggt med huvudbyggnaden): Det gamla resgodset med pentry för personal (nedre våning) Ställverket (en halv trappa upp) Halvkällare med värmecentralen för hela huset
Investeringar: De största investeringar hittills har varit byte av elsystemet och installation av bergvärme. Fönsterna har nuvarande ägare till största del renoverat själva.

Vad som ingår i huset
All inredning 
Husdelar såsom original ytterlampor som nuvarande ägare lät renovera och nya kupor som de köpte - detta
behöver monteras ihop och sättas upp av en elektriker.
Viss färg.
Glasrutor som delvis går att använda för fortsättning av fönsterrenovering.
Webbplatsen grythyttanstation.com och .se, samt tillhörande sociala kanaler som är uppbyggda och
redo att använda för att marknadsföra husets renovering och framtida användning.

Det som nuvarande ägare upplyst behöver göras/kollas upp är:
- förnya hela vattensystemet (offert finns på detta) och kolla avloppssystemet,
- renovera resterande fönster,
- undersökning av ett mjukt golv i pentryt i resgodset,
- inre taket i resgodset under balkongen som troligtvis har tagit skada på grund av dålig isolering mot
balkongens takplåt - här uppstår det under vintern kondens och det droppar från innertaket. Inga
problem vid skyfall under sommaren, därav förmodan att det är kondensvatten som ställer till det.
- Om man vill, täta kakelugnen - undersökning av sotaren har gjorts, det är en enkel åtgärd
- möjligtvis omläggning av tak på resgodset mot by-sidan, ca 900 tegelpannor av samma typ finns och
kan användas för detta.
I övrigt är bedömer nuvarande ägare att husets tak, skorstenar och byggsubstans är i bra skick."
  ["compiledDescription"]=>
  bool(false)
  ["rooms"]=>
  NULL
 }
 ["building"]=>
 object(stdClass)#5523 (15) {
  ["buildingType"]=>
  string(27) "Stationshus för verksamhet"
  ["buildingYear"]=>
  string(4) "1877"
  ["commentaryForBuildingYear"]=>
  NULL
  ["facade"]=>
  string(4) "Trä"
  ["frame"]=>
  NULL
  ["windows"]=>
  string(6) "2-glas"
  ["beam"]=>
  NULL
  ["externallySheetMetalWork"]=>
  NULL
  ["foundationWall"]=>
  NULL
  ["roof"]=>
  NULL
  ["foundation"]=>
  NULL
  ["heating"]=>
  string(10) "Bergvärme"
  ["otherAboutTheBuildning"]=>
  NULL
  ["otherBuildings"]=>
  NULL
  ["renovations"]=>
  NULL
 }
 ["ventilation"]=>
 object(stdClass)#5524 (2) {
  ["type"]=>
  string(10) "Självdrag"
  ["inspection"]=>
  string(0) ""
 }
 ["energyDeclaration"]=>
 object(stdClass)#5525 (4) {
  ["completed"]=>
  string(11) "NotSelected"
  ["energyDeclarationDate"]=>
  NULL
  ["energyConsumption"]=>
  string(0) ""
  ["energyClass"]=>
  string(0) ""
 }
 ["plot"]=>
 object(stdClass)#5526 (5) {
  ["area"]=>
  int(1930)
  ["plotType"]=>
  string(0) ""
  ["otherPlot"]=>
  string(0) ""
  ["patio"]=>
  NULL
  ["buildingPermission"]=>
  NULL
 }
 ["assess"]=>
 object(stdClass)#5527 (10) {
  ["taxAssessmentYear"]=>
  int(2016)
  ["preliminaryAssessedValue"]=>
  bool(false)
  ["typeCode"]=>
  string(3) "313"
  ["buildingValue"]=>
  NULL
  ["landValue"]=>
  NULL
  ["valueYear"]=>
  NULL
  ["totalAssessedValue"]=>
  int(0)
  ["taxFee"]=>
  int(7812)
  ["leasholdFee"]=>
  NULL
  ["leasholdUntil"]=>
  NULL
 }
 ["waterAndDrain"]=>
 object(stdClass)#5528 (1) {
  ["info"]=>
  string(0) ""
 }
 ["plan"]=>
 object(stdClass)#5529 (2) {
  ["type"]=>
  string(23) "Detaljplan (1999-11-15)"
  ["implemetationPeriod"]=>
  NULL
 }
 ["enrollments"]=>
 object(stdClass)#5530 (6) {
  ["preferentialAndCommunity"]=>
  string(87) "Last: Officialservitut Ledningar, 1863-471.1
Last: Officialservitut Väg, 1863-471.2
"
  ["enrolledEasement"]=>
  string(0) ""
  ["planRegulations"]=>
  string(23) "Detaljplan (1999-11-15)"
  ["easementsBenefits"]=>
  NULL
  ["easementsLoad"]=>
  NULL
  ["communityFacilities"]=>
  NULL
 }
 ["operation"]=>
 object(stdClass)#5531 (13) {
  ["heating"]=>
  int(0)
  ["electricity"]=>
  int(27600)
  ["waterAndDrain"]=>
  int(0)
  ["chimneySweeping"]=>
  int(0)
  ["roadCommunity"]=>
  int(0)
  ["sanitation"]=>
  int(0)
  ["insurance"]=>
  int(5100)
  ["other"]=>
  int(13073)
  ["sum"]=>
  int(45773)
  ["personsInTheHousehold"]=>
  int(0)
  ["commentary"]=>
  string(244) "Totalt ca 3.900 kr per månad. I posten övrigt ingår årsavgift till Samhällsbyggnad Bergslagen och årsavgift för larmet. I framtiden tillkommer löpande rörlig kostnad för vatten, avlopp och sophämting som man idag har uppehåll från."
  ["roadCharge"]=>
  int(0)
  ["maintenance"]=>
  int(0)
 }
 ["insurance"]=>
 object(stdClass)#5532 (3) {
  ["company"]=>
  string(19) "Länsförsäkringar"
  ["amount"]=>
  int(0)
  ["fullValue"]=>
  string(3) "Yes"
 }
 ["electricity"]=>
 object(stdClass)#5533 (3) {
  ["companie"]=>
  string(0) ""
  ["distributor"]=>
  string(0) ""
  ["powerConsumptionKWH"]=>
  int(0)
 }
 ["mortages"]=>
 array(0) {
 }
 ["sellers"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(35) "ADR018A6B386775458BBE164717CEF80EE7"
  [1]=>
  string(35) "ADRDE00CDFC6064483DB5A04F3F0A1FDB32"
 }
 ["bids"]=>
 array(0) {
 }
 ["viewings"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  object(stdClass)#5534 (9) {
   ["id"]=>
   string(35) "VIS93E63E7CFF07482E9E7FEF38B9EBC6C7"
   ["date"]=>
   string(19) "2018-08-28T09:29:34"
   ["startTime"]=>
   string(19) "2018-09-02T15:30:00"
   ["endTime"]=>
   string(19) "2018-09-02T16:30:00"
   ["commentary"]=>
   string(42) "Mejla urban@lejonsmakleri.se för anmälan"
   ["bookableFromInternet"]=>
   bool(false)
   ["bookingUrl"]=>
   string(0) ""
   ["showOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["participants"]=>
   array(0) {
   }
  }
 }
 ["marketedAs"]=>
 string(22) "OneFamilyDetachedHouse"
 ["commissionType"]=>
 string(4) "Sale"
 ["tvAndBroadband"]=>
 object(stdClass)#5535 (2) {
  ["tv"]=>
  NULL
  ["broadband"]=>
  NULL
 }
 ["surrounding"]=>
 NULL
 ["inspection"]=>
 object(stdClass)#5536 (4) {
  ["company"]=>
  NULL
  ["buyersInspection"]=>
  bool(false)
  ["inspected"]=>
  bool(false)
  ["paidBy"]=>
  NULL
 }
 ["leasehold"]=>
 NULL
 ["lease"]=>
 NULL
 ["buyers"]=>
 array(0) {
 }
 ["internetSettings"]=>
 object(stdClass)#5537 (1) {
  ["bidSetting"]=>
  string(15) "DontShowBidding"
 }
 ["webbId"]=>
 NULL
 ["estateId"]=>
 string(19) "OBJ15591_1642323341"
 ["customerId"]=>
 string(6) "M15591"
 ["officeId"]=>
 NULL
 ["dateChanged"]=>
 string(19) "2018-09-02T10:33:33"
 ["assignment"]=>
 object(stdClass)#5539 (6) {
  ["status"]=>
  object(stdClass)#5538 (2) {
   ["id"]=>
   string(1) "3"
   ["name"]=>
   string(9) "Till salu"
  }
  ["marketingMethods"]=>
  NULL
  ["responsibleBroker"]=>
  string(35) "HAN88CF138E815240CEBF4DAAF9F5254433"
  ["additionalContact"]=>
  NULL
  ["estatenumber"]=>
  string(7) "UF01267"
  ["producer"]=>
  NULL
 }
 ["description"]=>
 object(stdClass)#5540 (8) {
  ["sellPhrase"]=>
  string(0) ""
  ["generally"]=>
  NULL
  ["sellingHeading"]=>
  string(43) "Grythyttans stationshus anno 1877 till salu"
  ["shortSellingDescription"]=>
  string(0) ""
  ["longSellingDescription"]=>
  string(431) "Nu utbjuds Grythyttans stationshus till försäljning. En spännande, inspirerande och historisk byggnad anno 1877 om totalt 446 kvm. En renovering är delvis gjord innefattande bl a ny el, bergvärmeinstallaton, renovering av fönster. Här kan en ny ägare med plan för en verksamhet låta fantasin sätta gränsen för husets framtid. Nuvarande detaljplan medger verksamheter inom kategorierna: handel, kontor och småindustri."
  ["wayDescription"]=>
  string(0) ""
  ["language"]=>
  string(2) "SV"
  ["other"]=>
  NULL
 }
 ["images"]=>
 array(29) {
  [0]=>
  object(stdClass)#5541 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-25"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(1)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(1)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED684ED6139A1642259CCE128231E1C33C"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T11:12:19"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:19:04.9837388+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED684ED6139A1642259CCE128231E1C33C"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [1]=>
  object(stdClass)#5542 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-24"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(2)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(2)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED182B0C2A19274CEDA35695431C0ABF06"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T11:12:19"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:19:03.3477261+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED182B0C2A19274CEDA35695431C0ABF06"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [2]=>
  object(stdClass)#5543 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-26"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(3)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(3)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDC8F2BA5A5F28447392964389E1A96D38"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T11:12:19"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:19:06.6607261+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDC8F2BA5A5F28447392964389E1A96D38"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [3]=>
  object(stdClass)#5544 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-29"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(4)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(4)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED4E1463043B17462885C1F7F949FF01DD"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T11:12:19"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:19:12.4369229+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED4E1463043B17462885C1F7F949FF01DD"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [4]=>
  object(stdClass)#5545 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-23"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(5)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(5)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED713B4E77531440D6AFE9C880C25B5C06"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T11:12:19"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:19:01.7494411+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED713B4E77531440D6AFE9C880C25B5C06"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [5]=>
  object(stdClass)#5546 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(6) "High-1"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(6)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(6)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDCC912FD6C01F4DE99F2EEBFB66DC52B4"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:31"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:30.1768926+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDCC912FD6C01F4DE99F2EEBFB66DC52B4"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [6]=>
  object(stdClass)#5547 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(6) "High-2"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(7)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(7)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED4D8A81BF0C4249A2A96321263EF11199"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:33"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:31.9936433+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED4D8A81BF0C4249A2A96321263EF11199"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [7]=>
  object(stdClass)#5548 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(6) "High-3"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(8)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(8)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDAF3897012E17404AA7C6429C96D1F240"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:34"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:33.3373862+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDAF3897012E17404AA7C6429C96D1F240"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [8]=>
  object(stdClass)#5549 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(6) "High-4"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(9)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(9)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED21C71BE8689945B097CC1CFC35E0DB38"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:35"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:34.6186338+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED21C71BE8689945B097CC1CFC35E0DB38"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [9]=>
  object(stdClass)#5550 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(6) "High-5"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(10)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(10)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDFC5A2C480FB04FCA89C1F79FA6DA8FD2"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:37"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:35.6655165+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDFC5A2C480FB04FCA89C1F79FA6DA8FD2"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [10]=>
  object(stdClass)#5551 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(6) "High-6"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(11)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(11)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED520FEE1D05984151A42367CAD9C5DFE8"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:38"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:37.1376354+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED520FEE1D05984151A42367CAD9C5DFE8"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [11]=>
  object(stdClass)#5552 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(6) "High-7"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(12)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(12)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED8097674E119540BE94C358AEAA42FE19"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:39"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:38.3742063+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED8097674E119540BE94C358AEAA42FE19"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [12]=>
  object(stdClass)#5553 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(6) "High-8"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(13)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(13)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED295E65CE10AB4FAC8A3079990FB4E60C"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:43"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:39.5617052+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED295E65CE10AB4FAC8A3079990FB4E60C"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [13]=>
  object(stdClass)#5554 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(6) "High-9"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(14)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(14)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED0DFC45B0A56E45D68AB4F705FF6F4471"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:44"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:43.4753025+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED0DFC45B0A56E45D68AB4F705FF6F4471"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [14]=>
  object(stdClass)#5555 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-10"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(15)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(15)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDD90AF09BAF0E496F815CFCCA14289DAD"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:45"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:44.7574381+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDD90AF09BAF0E496F815CFCCA14289DAD"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [15]=>
  object(stdClass)#5556 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-11"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(16)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(16)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDBF8AF8D28AC24F82B61562F7BFB0CD62"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:46"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(32) "2018-08-10T10:18:45.961794+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDBF8AF8D28AC24F82B61562F7BFB0CD62"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [16]=>
  object(stdClass)#5557 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-12"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(17)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(17)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDFD7DFFC05F5B4DA2AB716053EA1C8D99"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:47"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:46.9461672+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDFD7DFFC05F5B4DA2AB716053EA1C8D99"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [17]=>
  object(stdClass)#5558 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-13"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(18)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(18)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDDDF6B70C90384B1587EE14E8D79B25D9"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:49"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:47.9793122+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDDDF6B70C90384B1587EE14E8D79B25D9"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [18]=>
  object(stdClass)#5559 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-14"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(19)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(19)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED3184CC5F88A84282A574A39E8B8EE876"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:50"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:49.2617418+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED3184CC5F88A84282A574A39E8B8EE876"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [19]=>
  object(stdClass)#5560 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-15"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(20)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(20)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDF26883AF006B487997D516E7FCDADD82"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:51"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(31) "2018-08-10T10:18:50.23052+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDF26883AF006B487997D516E7FCDADD82"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [20]=>
  object(stdClass)#5561 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-16"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(21)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(21)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED4ABF241977A240AB8C1A5D6AFF31761A"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:52"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:51.1836023+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED4ABF241977A240AB8C1A5D6AFF31761A"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [21]=>
  object(stdClass)#5562 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-17"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(22)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(22)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDEAF8165EF3614313B8B12E077AEB0CC4"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:53"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:52.1846955+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDEAF8165EF3614313B8B12E077AEB0CC4"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [22]=>
  object(stdClass)#5563 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-18"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(23)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(23)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED8AD28CE12AA646C3AC8D801070E1A818"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:54"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:53.3416953+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED8AD28CE12AA646C3AC8D801070E1A818"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [23]=>
  object(stdClass)#5564 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-19"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(24)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(24)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED40F6F273284B435C99C733ACC09B227F"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:55"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:54.6085732+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED40F6F273284B435C99C733ACC09B227F"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [24]=>
  object(stdClass)#5565 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-20"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(25)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(25)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED63D2E2CBA2784B188916C1DCD616806D"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:18:57"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:55.9681823+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED63D2E2CBA2784B188916C1DCD616806D"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [25]=>
  object(stdClass)#5566 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-21"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(26)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(26)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED85E85F3EAB7545AB87C5739622580140"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:19:00"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:18:57.1400627+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED85E85F3EAB7545AB87C5739622580140"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [26]=>
  object(stdClass)#5567 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-22"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(27)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(27)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MEDAC4EF421CF92412090DAB396120F5C8B"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:19:01"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:19:00.0150444+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MEDAC4EF421CF92412090DAB396120F5C8B"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [27]=>
  object(stdClass)#5568 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-27"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(28)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(28)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED172C2668732C4AE4B9C874BF563DE128"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T10:19:10"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:19:08.2756648+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED172C2668732C4AE4B9C874BF563DE128"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(true)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
  [28]=>
  object(stdClass)#5569 (14) {
   ["category"]=>
   string(0) ""
   ["supplier"]=>
   string(0) ""
   ["supplierId"]=>
   string(0) ""
   ["text"]=>
   string(7) "High-28"
   ["name"]=>
   NULL
   ["textExtended"]=>
   NULL
   ["orderNumber"]=>
   int(29)
   ["hemnetOrderNumber"]=>
   int(29)
   ["imageId"]=>
   string(35) "MED4EF425B214CD40458EFE46397DA9A26A"
   ["dateChanged"]=>
   string(19) "2018-08-10T11:12:19"
   ["dateChangedImageData"]=>
   string(33) "2018-08-10T10:19:10.3875588+02:00"
   ["url"]=>
   string(114) "https://connect.maklare.vitec.net:443/image/GetImage?customerId=M15591&imageId=MED4EF425B214CD40458EFE46397DA9A26A"
   ["showImageOnInternet"]=>
   bool(false)
   ["extension"]=>
   string(3) "jpg"
  }
 }
 ["interests"]=>
 array(0) {
 }
 ["customFields"]=>
 array(0) {
 }
 ["houseType"]=>
 string(6) "houses"
}

Grythyttan

Järnvägsgatan 2

BESKRIVNING

Nu utbjuds Grythyttans stationshus till försäljning. En spännande, inspirerande och historisk byggnad anno 1877 om totalt 446 kvm. En renovering är delvis gjord innefattande bl a ny el, bergvärmeinstallaton, renovering av fönster. Här kan en ny ägare med plan för en verksamhet låta fantasin sätta gränsen för husets framtid. Nuvarande detaljplan medger verksamheter inom kategorierna: handel, kontor och småindustri.

FAKTA


Utgångspris
550 000 kr
Bostadstyp
Stationshus för verksamhet
Boarea
446 kvm
Tomtarea
1930 kvm
Antal rum
8 rum & kök varav 4 sovrum
Driftkostnad
45 773kr
Byggår
1877

Visningar


Kontakta mäklaren för visning

ANSVARIG MÄKLARE


URBAN FLYNNER

URBAN FLYNNER

FASTIGHETSMÄKLARE
E-post:
urban@lejonsmakleri.se
Mobil:
072 - 331 90 97

BYGGNAD


Byggnadstyp
Stationshus för verksamhet
Byggnadsår
1877
Uppvärmning
Bergvärme
Byggnadssätt
Fasad: Trä
Fönster: 2-glas
 
Fastighetsbet.
Grythyttan 6:459

INTERIÖR


Boarea + Biarea
446 kvm 0 kvm
Antal rum
8 rum & kök varav 4 sovrum

Rumsbeskrivning

Grythyttans stationshus (ca 446 kvm) är ett stationshus av trä i första klass på Bergslagernas järnvägar, invigt den 3 januari 1877. Idag finns det tre stationshus kvar av den typen i Sverige, och detta är huset i mest originalskick. Det finns även kontorsinredning och lite historiska dokument som nuvarande ägare övertog i samband med köpet och som ingår. De andra två husen finns i Daglösen, och i Molkom, och båda är ombyggda. Enligt detaljplanen och Boverkets aktuella regler får man inte bo i huset på grund av att det är för nära järnvägen som innebär för mycket buller och vibrationer. I huset får man, enligt gällande detaljplan, ha en verksamhet som omfattas av kategorierna handel, kontor och småindustri. Husets storlek: 446 kvadratmeter. Rum på nedre våningen huvudbyggnaden: 2 väntsalar, 1 av dessa med anslutande toalett och städskrubb 1 biljettexpedition samt stinsens kontorsrum. Rum på övre våningen huvudbyggnaden (stinsens gamla lägenhet): Kök, badrum, 4 större rum samt 3 förråd, varav ett var det gamla dassrummet. Sidobyggnad (hopbyggt med huvudbyggnaden): Det gamla resgodset med pentry för personal (nedre våning) Ställverket (en halv trappa upp) Halvkällare med värmecentralen för hela huset Investeringar: De största investeringar hittills har varit byte av elsystemet och installation av bergvärme. Fönsterna har nuvarande ägare till största del renoverat själva. Vad som ingår i huset All inredning Husdelar såsom original ytterlampor som nuvarande ägare lät renovera och nya kupor som de köpte - detta behöver monteras ihop och sättas upp av en elektriker. Viss färg. Glasrutor som delvis går att använda för fortsättning av fönsterrenovering. Webbplatsen grythyttanstation.com och .se, samt tillhörande sociala kanaler som är uppbyggda och redo att använda för att marknadsföra husets renovering och framtida användning. Det som nuvarande ägare upplyst behöver göras/kollas upp är: - förnya hela vattensystemet (offert finns på detta) och kolla avloppssystemet, - renovera resterande fönster, - undersökning av ett mjukt golv i pentryt i resgodset, - inre taket i resgodset under balkongen som troligtvis har tagit skada på grund av dålig isolering mot balkongens takplåt - här uppstår det under vintern kondens och det droppar från innertaket. Inga problem vid skyfall under sommaren, därav förmodan att det är kondensvatten som ställer till det. - Om man vill, täta kakelugnen - undersökning av sotaren har gjorts, det är en enkel åtgärd - möjligtvis omläggning av tak på resgodset mot by-sidan, ca 900 tegelpannor av samma typ finns och kan användas för detta. I övrigt är bedömer nuvarande ägare att husets tak, skorstenar och byggsubstans är i bra skick.

ALLMÄNT OM FASTIGHETEN


Upplåtelseform
1-familjs friliggande villa
Ekonomi
Begärt pris: 550 000 kr
Driftskostnad
45 773 kr
Driftskostnad, varav
Försäkring: 5 100 kr
El: 27600 kr
Kommentar
Totalt ca 3.900 kr per månad. I posten övrigt ingår årsavgift till Samhällsbyggnad Bergslagen och årsavgift för larmet. I framtiden tillkommer löpande rörlig kostnad för vatten, avlopp och sophämting som man idag har uppehåll från.
Taxeringskod
313
Tomt
Areal: 1 930 kvm
Servitut etc.
Last: Officialservitut Ledningar, 1863-471.1 Last: Officialservitut Väg, 1863-471.2

VIDEO

string(1103) "["MED684ED6139A1642259CCE128231E1C33C","MED182B0C2A19274CEDA35695431C0ABF06","MEDC8F2BA5A5F28447392964389E1A96D38","MED4E1463043B17462885C1F7F949FF01DD","MED713B4E77531440D6AFE9C880C25B5C06","MEDCC912FD6C01F4DE99F2EEBFB66DC52B4","MED4D8A81BF0C4249A2A96321263EF11199","MEDAF3897012E17404AA7C6429C96D1F240","MED21C71BE8689945B097CC1CFC35E0DB38","MEDFC5A2C480FB04FCA89C1F79FA6DA8FD2","MED520FEE1D05984151A42367CAD9C5DFE8","MED8097674E119540BE94C358AEAA42FE19","MED295E65CE10AB4FAC8A3079990FB4E60C","MED0DFC45B0A56E45D68AB4F705FF6F4471","MEDD90AF09BAF0E496F815CFCCA14289DAD","MEDBF8AF8D28AC24F82B61562F7BFB0CD62","MEDFD7DFFC05F5B4DA2AB716053EA1C8D99","MEDDDF6B70C90384B1587EE14E8D79B25D9","MED3184CC5F88A84282A574A39E8B8EE876","MEDF26883AF006B487997D516E7FCDADD82","MED4ABF241977A240AB8C1A5D6AFF31761A","MEDEAF8165EF3614313B8B12E077AEB0CC4","MED8AD28CE12AA646C3AC8D801070E1A818","MED40F6F273284B435C99C733ACC09B227F","MED63D2E2CBA2784B188916C1DCD616806D","MED85E85F3EAB7545AB87C5739622580140","MEDAC4EF421CF92412090DAB396120F5C8B","MED172C2668732C4AE4B9C874BF563DE128","MED4EF425B214CD40458EFE46397DA9A26A"]"