Brunnslyckevägen 2

Granholmsgatan 36

Lillbackavägen 7

Lundagårdsvägen 17

Sörgårdsvägen 14

Otterkärrsvägen 10

Hindergårdsgatan 8i

Kungsvägen 35

Kungsgatan 52 B

Lertagsgatan 60

r