Karlskoga

Bangatan 11

BESKRIVNING

Fin centralt belägen fastighet i Karlskoga med en totalyta om 3114 kvm med stor potential.
Säljes i bolagsform
Totala intäkter 2 233 729 :-
Vakansvärdet 2021-01-01 uppgår till 1183 729 :-
Taxebundna kostnader är 410 000
Huset är fullt uthyrt till 2020-12-31
Driftnetto exklusive underhåll vid full uthyrning: 1 823 729
Driftnetto exklusive underhåll 2021-01-01: 640 000
Värderad av auktoriserad värderingsman 2019 till 20 000 000
Hyra per kvm: 717
Avkastning vid fullt uthyrd fastighet 18,25 %
Avkastning 2021-01-01: 6,4 %
Taxeringsvärde: 15 255 000
K/T : 0,655 %
Pantbrev: 12 750 000
Tomtarea: 3 922 kvm
OVK: Uförd
Energideklaration: Utförd

Byggnadsbeskrivning:
Stomme: Betong
Fasad: Tegel
Yttertak: Papp/Gummiduk
Fönster: Treglas
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Från och tillluft med återvinning

Fastigheten ligger i centrala Karlskoga. Kommersiell service finns närmast i närområdet. Kollektiva kommunikationer finns i form av buss. Omgivningen utgörs av blandad bebyggelse. Kontorsläget bedöms som gott. Tomten är plan och den obebyggda delen är asfalterad/gräsbevuxen. Parkeringsmöjligheterna utgörs av utvändiga parkeringsplatser.

Säljes som fastighet. Kontakta Lejon för mer info om processen.

FAKTA


Utgångspris
9 995 000 kr
Areal
3922 kvm

Visningar


Kontakta mäklaren för visning

ANSVARIG MÄKLARE


ERIK LEJON

ERIK LEJON

FASTIGHETSMÄKLARE
E-post:
erik@lejonsmakleri.se
Mobil:
070 - 999 29 90

BYGGNAD


Fastighetsbet.
Tärnan 14

ALLMÄNT OM FASTIGHETEN


Pantbrev

3 stycken på totalt 12 750 000 kr


Servitut etc.
Förmån: Officialservitut Väg, 1883-787.1 Last: Ledningsrätt Fjärrvärme, 1883-99/3.1 Last: Ledningsrätt Vatten, Dagvatten Och Avlopp, 1883-762.2
r